02 Feb, 24

มาตรฐาน “Solar Cell” เยอรมัน จาก Goldbeck Solar  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พลังงานทดแทนจากธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “Solar Cell” กําลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่มีวันหมดและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop” ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย “แผงโซล่าเซลล์” บนหลังคาอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

มาตรฐาน “Solar Cell” และอุปกรณ์สําหรับระบบ “Solar Rooftop” 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่ผู้ที่สนใจจะลงทุนติดตั้งระบบ “Solar Rooftop” ให้กับอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานของตนเองมักให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบโซลาร์รูฟท็อป ประกอบไปด้วย 

1. “แผงโซล่าเซลล์” (Solar Cell) 

“แผงโซล่าเซลล์” คือ หัวใจหลักของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีหน้าที่รับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง โดยแผงโซลาร์เซลล์ 1 แผงจะมีกําลังการผลิตประมาณ 400-600 วัตต์ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพของระบบโซลาร์รูฟท็อปโดยรวม 

2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter)   

อินเวอร์เตอร์ มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจาก “แผงโซล่าเซลล์” ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือขายคืนให้กับการไฟฟ้า ดังนั้นประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์จึงมีผลต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถส่งออกมาได้ โดยอินเวอร์เตอร์คุณภาพดีจะมีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้า 96-98% 

3. อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าอื่นๆ   

นอกจากอุปกรณ์หลักข้างต้นแล้ว อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สายเคเบิลสําหรับเชื่อมต่อ “แผงโซล่าเซลล์” เข้ากับอินเวอร์เตอร์ ตลอดจนจุดต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะหากอุปกรณ์เหล่านี้มีคุณภาพต่ําก็อาจทําให้เกิดจุดร้อน หรือความสูญเสียทางไฟฟ้าได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพรวมของระบบ 

Goldbeck Solar: มาตรฐานโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์จากเยอรมัน  

Goldbeck Solar บริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในเยอรมันเองและต่างประเทศกว่า 18 ประเทศทั่วโลก   

ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลก ทําให้ Goldbeck Solar เลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์คุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป เพื่อประกอบเป็นระบบโซลาร์รูฟท็อปที่มอบให้กับโครงการต่างๆ ของลูกค้า ได้แก่ 

1. “แผงโซล่าเซลล์คุณภาพยอดเยี่ยมจากยี่ห้อชั้นนําของโลก   

เราเลือกใช้เฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากยี่ห้อชั้นนําระดับโลก เช่น Jinko Solar, JA Solar, Longi, Canadian Solar เป็นต้น ซึ่งเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุด  

2. อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อชั้นนําจากยุโรป 

อินเวอร์เตอร์ ถือเป็นหัวใจสําคัญอีกชิ้นหนึ่งของระบบโซลาร์รูฟท็อป ที่ Goldbeck Solar เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ระดับพรีเมี่ยมจากยี่ห้อชั้นนําของยุโรปอย่าง  SMA, Sungrow, Huawei ซึ่งมีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าสูงถึง 96-98% ช่วยให้ได้กระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ออกมาได้มากที่สุด 

ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบอื่นๆ เช่น สายเคเบิ้ล ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบจ่ายไฟ รวมถึงจุดต่อสายไฟฟ้า เราก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานยุโรปจากแบรนด์ชั้นนําต่างๆ เช่น JJLap, RRack, Staubi Multicontact, Weidmuller เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ   

3. มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานสากล   

นอกเหนือจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นนําของยุโรปแล้ว Goldbeck Solar ยังคํานึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้ง “Solar Rooftop” ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ว่าด้วยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มาตรฐานความป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานอาคาร   

4. บริการหลังการขายครบวงจรจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ   

นอกจากมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์และการติดตั้งแล้ว Goldbeck Solar ยังคงให้ความสําคัญกับการให้บริการดูแลหลังการติดตั้ง (After-sales service) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คําปรึกษาและบริการตรวจเช็ค ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน   

จะเห็นได้ว่า Goldbeck Solar เราให้ความสําคัญกับทุกมาตรฐาน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง ความปลอดภัย และบริการหลังการขาย โดยผ่านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพต่างๆมากมาย ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับระบบโซลาร์เซลล์และการบริการที่ดีที่สุด คุ้มค่าการลงทุนอย่างแน่นอน 

02 Feb, 24

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับระบบ “Solar Cell”

ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี “แผงโซล่าเซลล์” หรือ ระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้ง “โซล้าเซลล์” เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากการเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่อาคารหรือขายกลับเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าแล้ว การเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

อุปกรณ์เสริมที่สําคัญสําหรับระบบ “Solar Cell” 

1. ระบบสํารองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน   

ระบบสํารองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน (Backup system) เป็นอุปกรณ์ที่คอยสํารองจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารหรือโรงงาน ในกรณีที่ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ หรือไฟตก เป็นต้น ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสามารถทํางานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  

สําหรับระบบ “โซลาร์เซลล์” นั้น การต่อเชื่อมกับระบบสํารองไฟฉุกเฉินจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร กล่าวคือ เมื่อระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  เกิดปัญหาไม่สามารถจ่ายไฟได้ เช่น พายุฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ทําให้แผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ ระบบสํารองไฟฉุกเฉินก็จะเปิดทํางานทันที เพื่อจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับภายในอาคาร 

2. ระบบวัดและแสดงผล   

นอกเหนือจากการต่อเชื่อมกับระบบสํารองไฟฉุกเฉินแล้ว การติดตั้งอุปกรณ์วัดและแสดงผลการทํางานของระบบ “โซลาร์เซลล์”  เพื่อแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ หรือสถานะการทํางานของระบบก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ทั้งยังช่วยให้สามารถตรวจเช็คและเฝ้าระวังปัญหาผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้อย่างทันท่วงที 

ดังนั้น นอกเหนือจากการต่อเชื่อมอุปกรณ์สําคัญ คือ ระบบสํารองไฟฟ้าฉุกเฉินแล้ว การติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้า, แผงแสดงผลข้อมูลการทํางาน และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบํารุงรักษาระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

3. ระบบควบคุมและเฝ้าระวังแบบ IoT 

เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things นั้น ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตรวจเฝ้าระบบ และบํารุงรักษา  

สําหรับระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  การติดตั้ง IoT Controllers หรืออุปกรณ์ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต จะทําให้สามารถเข้าถึงและควบคุมการทํางานของระบบผ่านระบบ Cloud เพื่อติดตามตรวจสอบสถานะการทํางาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้า รวมถึงสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับระบบได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังช่วยให้การบํารุงรักษาและแก้ไขระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโซลาร์เซลล์ “Solar Cell” นั้นมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อเชื่อมกับระบบสํารองไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงในการใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูล เพื่อเฝ้าสังเกตุประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการนํา IoT Controllers มาใช้ในการควบคุมและตรวจเช็คระบบผ่านระบบ Cloud  

ด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบควบคุมที่ทันสมัย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ “โซล้าเซลล์” ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

10 Jan, 24

หมดปัญหากวนใจจะหมดไป เมื่อเลือก Goldbeck solar มืออาชีพด้านระบบ SOLAR ROOFTOP 

ปัจจุบันระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” หรือการติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคาอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม กําลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ติดตั้งระบบ “โซลาร์เซลล์” เพื่อใช้เอง ได้เป็น 2 กรณีหลักๆ คือ ติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคารหรือโรงงาน โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า และติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายเข้าสู่การไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเข้ากับระบบเครือข่ายไฟฟ้า 

ด้วยข้อดีหลายประการ จึงทําให้ระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” เป็นที่นิยม เช่น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนหรือต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานได้อย่างมากมาย รวมถึงเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

นอกจากนี้ ปัจจุบันราคาของอุปกรณ์หลักอย่างแผง “โซลาร์เซลล์” และอินเวอร์เตอร์ ต่างๆ ก็มีแนวโน้มถูกลง ในขณะที่ประสิทธิภาพกลับสูงขึ้น จึงช่วยให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ด้วยความคุ้มค่าและความสะดวกจากการติดตั้ง 

แต่หลายคนยังกังวลเรื่องคุณภาพวัสดุอุปกรณ์และทีมติดตั้งระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” เช่น 

 1. ไม่แน่ใจว่าแผง “โซลาร์เซลล์” และอินเวอร์เตอร์ที่นํามาใช้จะได้มาตรฐานและคุณภาพดีจริงหรือไม่ เนื่องจากในตลาดมีสินค้าหลากหลายระดับ แต่ภายนอกดูเหมือนกัน จึงกลัวซื้อของคุณภาพต่ำในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล 
 1. ทีมติดตั้งอาจขาดทักษะหรือประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” ทําให้ติดตั้งผิดพลาด คํานวณขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าไม่เหมาะสม ส่งผลให้ระบบใช้งานไม่ได้ประสิทธิภาพ 
 1. กังวลว่าจะไม่ได้รับการรับประกันคุณภาพงานติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน หากเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง 
 1. ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการบริการหลังการขายที่ดี หากอุปกรณ์หรือ “ระบบโซลาร์เซลล์” เกิดปัญหา ไม่มีช่างมาดูแลแก้ไขให้ 
 1. บางรายอาจใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเกินจริง โฆษณาโอ้อวดคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสินค้าเกินจริง จูงใจให้ซื้อโดยไม่ได้ให้ข้อมูลครบถ้วน 

ข้อดีของการใช้บริการ Goldbeck Solar สําหรับติดตั้งระบบ “Solar Rooftop”  

 1. ใช้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์และระบบต่อพ่วงที่ได้มาตรฐานยุโรป คุณภาพสูง ทนทาน รับประกันยาวนาน สามารถให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 1. ทีมติดตั้งและวิศวกร มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ และมีประสบการณ์สูงในการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้เหมาะสม รวมถึงมีระบบ Professional Monitoring System เฉพาะตัวของ Goldbeck เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 1. ให้บริการดูแลหลังการขาย โดยทีมวิศวกรและเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเช็ค บํารุงรักษาระบบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน 
 1. มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการสนับสนุนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐให้กับเจ้าของโครงการ 
 1. บริษัทมีมาตรฐานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับโลก  สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
 1. ประสบการณ์ในการทําโซลาร์รูฟท็อปกว่า 22 ปี พร้อมให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ  
 1. ให้บริการเป็นแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง จนถึงบริการหลังการขาย ดูแลตลอดอายุการใช้งานด้วยทีมงานของบริษัทเอง  
 1. บริษัทให้บริการด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกราย 

Goldbeck Solar ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์รูฟท็อปจากประเทศเยอรมนี 

Goldbeck Solar เป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปีในการพัฒนาและติดตั้งระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” ซึ่งเป็น “โซลาร์เซลล์” สําหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ กว่า 18 ประเทศ 

ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลก ทําให้ Goldbeck Solar สามารถออกแบบ ติดตั้ง และให้คําปรึกษาด้านระบบโซลาร์รูฟท็อปได้อย่างมืออาชีพ พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยํา และพร้อมดูแลลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างประทับใจ 

18 Dec, 23

“Commercials & Industrials Solar Rooftop” ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกจาก Goldbeck Solar

สถานการณ์ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนั้น  ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยเริ่มมองหาแนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ดังนั้นการติดตั้งระบบ “Solar Rooftop” หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร/โรงงาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหลายองค์กรยังคงมีความกังวลในเรื่องของคุณภาพอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาติดตั้ง อีกทั้งเรื่องของการรับประกันที่จะได้รับหลังจากการติดตั้งระบบ Solar Rooftop แต่ความกังวลเหล่านั้นจะหมดไป หากองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจจะติดตั้งระบบ Solar Rooftop นั้น เลือกจะติดกระดุมให้ดีตั้งแต่เม็ดแรก   

Goldbeck Solar ที่เป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี พร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการรับประกันคุณภาพการติดตั้งระบบ Solar Rooftop และยังมีบริการดูแลหลังการขายอย่างครอบคลุม เราใช้อุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ “Solar cell” และอินเวอร์เตอร์ที่ได้มาตรฐานจากยุโรป คุณภาพเกรด Tier 1 เท่านั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน  

คุณภาพและมาตรฐานที่ Goldbeck Solar ให้ความสําคัญ 

 1. แผงโซลาร์เซลล์ (PV Panel) 

เราเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาตรฐาน IEC และมีการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ทำได้จริงตามที่ระบุ โดยเลือกบริษัทชั้นนําจาก ยี่ห้อ Jinko, JA Solar, Longi, Canadian Solar เป็นต้น 

 1. อินเวอร์เตอร์ (String & Centralize Inverter) 

นําเข้าจากยี่ห้อชั้นนำ เบอร์ 1 จากยุโรปอย่าง SMA  และ เบอร์1 จากประเทศจีนอย่าง Sungrow ที่มีประสิทธิภาพการแปลงสูง 96-98% 

 1. ระบบเชื่อมต่อ 

ภายใต้การติดตั้ง เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเฉพาะด้านของงาน Solar rooftop เช่น ใช้สาย Solar Cable ที่ทนความร้อนสูงได้และรองรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานโลก 

 1. โครงสร้างและตู้ควบคุมระบบ  

ในส่วนของโครงสร้างอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์กับหลังคานั้นเราใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminium Alloys) ที่คงทนแข็งแรง อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดสนิม (Anodized) 

หมดปัญหากวนใจ เมื่อเลือกมืออาชีพด้าน ระบบ “Solar Rooftop” ที่มีความน่าเชื่อถือ 

 • รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก “โซลาร์เซลล์” เป็นธุรกิจหลัก 
 • มีผลงานน่าเชื่อถือและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 • มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงระดับ AAA/BBB จาก ธนาคารชาติเยอรมัน Deutsch Bank & Standard & Poor 
 • ใช้แผง Solar cell / Inverter และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก และ มาตรฐานเยอรมัน 
 • มีการรับประกันผลการผลิตไฟฟ้า และยินดีคืนเงินผลต่างถ้าระบบไม่สามารถผลิตได้ตามที่ระบุในสัญญา และดูแลหลังการขายอย่างครบวงจรตลอดอายุของระบบกว่า 25 ปี 
 • มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการสนับสนุนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐให้กับเจ้าของโครงการ 
 • เป็นบริษัทที่มีการดาเนินกิจการด้านระบบโซลาร์เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 18 ประเทศทั่วโลก กว่า 22 ปีของการให้บริการ 

ด้วยมาตรฐานระดับโลกของอุปกรณ์ และทีมงานมืออาชีพจาก Goldbeck Solar จึงสามารถมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า จะได้รับ “Solar Rooftop” ที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าการลงทุน และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน 

นอกจากนี้ Goldbeck Solar ยังให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คําปรึกษา, การออกแบบระบบ, การคัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์, การติดตั้งและเดินสายไฟ, การทดสอบระบบ ไปจนถึงการให้บริการบํารุงรักษาหลังการขาย ดูแลตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบโซลาร์เซลล์จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดอายุการใช้งาน มากกว่า 25 ปี 

สนใจติดตั้ง Solar Rooftop กับผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ Goldbeck Solar  

โทร. 090-980-5757, 081-720-3164, 093-927-3967 ได้เลยครับ 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก