10 Jan, 24

หมดปัญหากวนใจจะหมดไป เมื่อเลือก Goldbeck solar มืออาชีพด้านระบบ SOLAR ROOFTOP 

ปัจจุบันระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” หรือการติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคาอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม กําลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ติดตั้งระบบ “โซลาร์เซลล์” เพื่อใช้เอง ได้เป็น 2 กรณีหลักๆ คือ ติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคารหรือโรงงาน โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า และติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายเข้าสู่การไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเข้ากับระบบเครือข่ายไฟฟ้า 

ด้วยข้อดีหลายประการ จึงทําให้ระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” เป็นที่นิยม เช่น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนหรือต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานได้อย่างมากมาย รวมถึงเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

นอกจากนี้ ปัจจุบันราคาของอุปกรณ์หลักอย่างแผง “โซลาร์เซลล์” และอินเวอร์เตอร์ ต่างๆ ก็มีแนวโน้มถูกลง ในขณะที่ประสิทธิภาพกลับสูงขึ้น จึงช่วยให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ด้วยความคุ้มค่าและความสะดวกจากการติดตั้ง 

แต่หลายคนยังกังวลเรื่องคุณภาพวัสดุอุปกรณ์และทีมติดตั้งระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” เช่น 

 1. ไม่แน่ใจว่าแผง “โซลาร์เซลล์” และอินเวอร์เตอร์ที่นํามาใช้จะได้มาตรฐานและคุณภาพดีจริงหรือไม่ เนื่องจากในตลาดมีสินค้าหลากหลายระดับ แต่ภายนอกดูเหมือนกัน จึงกลัวซื้อของคุณภาพต่ำในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล 
 1. ทีมติดตั้งอาจขาดทักษะหรือประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” ทําให้ติดตั้งผิดพลาด คํานวณขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าไม่เหมาะสม ส่งผลให้ระบบใช้งานไม่ได้ประสิทธิภาพ 
 1. กังวลว่าจะไม่ได้รับการรับประกันคุณภาพงานติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน หากเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง 
 1. ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการบริการหลังการขายที่ดี หากอุปกรณ์หรือ “ระบบโซลาร์เซลล์” เกิดปัญหา ไม่มีช่างมาดูแลแก้ไขให้ 
 1. บางรายอาจใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเกินจริง โฆษณาโอ้อวดคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสินค้าเกินจริง จูงใจให้ซื้อโดยไม่ได้ให้ข้อมูลครบถ้วน 

ข้อดีของการใช้บริการ Goldbeck Solar สําหรับติดตั้งระบบ “Solar Rooftop”  

 1. ใช้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์และระบบต่อพ่วงที่ได้มาตรฐานยุโรป คุณภาพสูง ทนทาน รับประกันยาวนาน สามารถให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 1. ทีมติดตั้งและวิศวกร มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ และมีประสบการณ์สูงในการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้เหมาะสม รวมถึงมีระบบ Professional Monitoring System เฉพาะตัวของ Goldbeck เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 1. ให้บริการดูแลหลังการขาย โดยทีมวิศวกรและเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเช็ค บํารุงรักษาระบบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน 
 1. มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการสนับสนุนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐให้กับเจ้าของโครงการ 
 1. บริษัทมีมาตรฐานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับโลก  สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
 1. ประสบการณ์ในการทําโซลาร์รูฟท็อปกว่า 22 ปี พร้อมให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ  
 1. ให้บริการเป็นแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง จนถึงบริการหลังการขาย ดูแลตลอดอายุการใช้งานด้วยทีมงานของบริษัทเอง  
 1. บริษัทให้บริการด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกราย 

Goldbeck Solar ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์รูฟท็อปจากประเทศเยอรมนี 

Goldbeck Solar เป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปีในการพัฒนาและติดตั้งระบบ “โซลาร์รูฟท็อป” ซึ่งเป็น “โซลาร์เซลล์” สําหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ กว่า 18 ประเทศ 

ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลก ทําให้ Goldbeck Solar สามารถออกแบบ ติดตั้ง และให้คําปรึกษาด้านระบบโซลาร์รูฟท็อปได้อย่างมืออาชีพ พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยํา และพร้อมดูแลลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างประทับใจ 

10 Jan, 24

ติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” บนหลังคาโรงงาน ลดต้นทุนพลังงานได้จริง

ปัจจุบันค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก การติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” บนหลังคาโรงงาน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสําคัญ 

การติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” บนพื้นที่หลังคาของโรงงาน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้เองได้ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ 

จุดคุ้มทุนในการติดตั้ง “Solar Cell” 

การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 23–25 ล้านบาท ใช้เวลาคืนทุน 4 ปี หลังจากนั้นถือเป็นกําไรสุทธิ โดยมีอายุการใช้งานของระบบมากกว่า 25 ปี ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง 

Goldbeck Solar “โซลาร์เซลล์” จากมาตรฐานประเทศเยอรมัน 

Goldbeck Solar เป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีชั้นนําของเยอรมนี Goldbeck Solar และมีระบบ Professional Monitoring System จากเยอรมนี ซึ่งเป็นแห่งเดียวในไทย ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ และ สามารถดึงข้อมูลการผลิตเป็นแบบตัวเลขหรือแบบมาทำรายงานได้โดยง่าย   เราจึงสามารถให้คําปรึกษาและออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของแต่ละโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องขนาดกําลังผลิต คุณภาพอุปกรณ์ และการออกแบบระบบ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงงานได้อย่างแท้จริง 

ตัวอย่างการติดตั้ง “Solar cell” บนหลังคาโรงงาน 

Capacity : 2.056 MWp   

Location : Ratchburi       

Company : Inoac Tokai (Thailand) Co., Ltd.. | Thailand 

Capacity : 1.68 MWp   

Location : Wangnoi, Ayutthaya 

Company : Inoue Rubber (Thailand) PCL. | Thailand 

Capacity : 997.92 kWp  

Location : Wangnoi Ayutthaya 

Company : Thai Toyo Foam Hi-Tech Co., Ltd. | Thailand 

Capacity : 618.03 kWp   

Location : Ayutthaya  (Construction Complete) 

Company : Amarin Book Center Co., Ltd. (Phase 2)| Thailand 

Capacity : 350.98 kWp   

Location : Bang Kruai, Nonthaburi 11130   

Company : Great Foam Product Co., Ltd. | Thailand 

Capacity : 297 kWp   

Location : Chachoensao, Bangkok   

Company : A.S.P International Co., Ltd. | Thailand 

Capacity : 148 kWp   

Location : Pathum Thani, Bangkok  

Company : JumJon Company Limited. | Thailand 

Capacity : 127.53 kWp   

Location : Samutsakorn, Bangkok  (Construction Complete) 

Company : Grand Sport Co., Ltd.. | Thailand 

Capacity : 112.32 kWp   

Location : Ramkhamhaeng, Bangkok   

Company : T.T.S Engineering (2004) Co., Ltd.. | Thailand 

Capacity : 64.21 kWp   

Location : Prawet, Bangkok 10250 

10 Jan, 24

การบํารุงรักษา “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” ทําไม Goldbeck Solar จึงให้ความสําคัญ

ปัจจุบัน “ระบบโซลาร์รูฟท็อป” หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยแผง “โซลาร์เซลล์” บนหลังคาอาคาร ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของการใช้ไฟฟ้าเองและการผลิตเพื่อจําหน่ายขายกลับคืนสู่การไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของกิจการติดตั้ง “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลย คือ การบํารุงรักษาและดูแลรักษาระบบให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบํารุงรักษา “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอนั้นมีความสําคัญอย่างมาก สาเหตุดังต่อไปนี้

1. ช่วยให้ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แม้ว่าระบบ จะได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกลางแจ้ง แต่ฝุ่นละออง คราบสกปรก รวมถึงการกัดกร่อนทางเคมี ล้วนเป็นตัวการหลักที่ทําให้ประสิทธิภาพของ “แผงโซลาร์เซลล์” ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ ฉะนั้นการทําความสะอาด “แผงโซลาร์เซลล์” เพื่อล้างทําความสะอาดผิวแผงอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้แสงอาทิตย์สามารถตกกระทบลงบน “แผงโซลาร์เซลล์” ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด

2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของ “Solar cell” และอุปกรณ์

การสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกบนผิวแผงโซลาร์เซลล์ และ อุปกรณ์แปลงไฟ “ Inverter” นอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงแล้ว ยังอาจส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชํารุดเสียหายได้ในระยะยาวอีกด้วย ฉะนั้นการทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้นานที่สุด

3. ช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ตามสัญญารับประกันผลงาน

ผู้รับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปส่วนใหญ่ จะมีการรับประกันผลงานหลังการติดตั้ง โดยรับประกันประสิทธิภาพหรือปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามที่ระบุ รวมถึงการรับประกันคุณภาพของผลงานติดตั้ง ดังนั้นหากขาดการบํารุงรักษาที่ดี อาจส่งผลให้สูญเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องตามสัญญารับประกันดังกล่าวได้

การบํารุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. การทําความสะอาด “Solar cell” โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกตกสะสมมาก ควรทําความสะอาด โดยใช้น้ำล้างแผงโซลาร์ด้วยอุปกรณ์ถูพิเศษ เช่น แปรงขนอ่อน ไมโครไฟเบอร์ ผ้าสักหลาด หรือฟองน้ำ
 2. ตรวจสอบสายเชื่อมต่อไฟฟ้า ตรวจหารอยชํารุดของฉนวนหุ้มสาย รวมถึงการตรวจเช็คจุดต่อสายไฟ เพื่อค้นหาจุดที่อาจเกิดความร้อนสูงเนื่องจากการสูญเสียไฟฟ้าบริเวณนั้น
 3. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ “แผงโซลาร์เซลล์” ผลิตได้ เพื่อคํานวณเปรียบเทียบปริมาณกําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบ
 4. ตรวจสอบสภาพอินเวอร์เตอร์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยทำความสะอาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกสะสม และตรวจวัดการทํางานของอุปกรณ์ รวมถึงการวัดอุณหภูมิการทํางานของอุปกรณ์
 5. ตรวจสอบโครงสร้างระบบยึดแผงโซลาร์เซลล์ ตรวจสอบโดยวิศวกร สํารวจหาร่องรอยแตกร้าว ผุกร่อน รวมถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างจับยึดแผง
 6. ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีครบอายุการใช้งาน เพราะความเสื่อมสภาพภายในจะมีโอกาสเกิดขึ้น

สรุป การบํารุงรักษา “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” จึงมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ หากมองข้ามจะทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างคุ้มค่า Goldbeck Solar พร้อมให้คําปรึกษาและบริการดูแลบํารุงรักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเราครับ

19 Dec, 23

GOLDBECK SOLAR North

GOLDBECK SOLAR North America and our partner AREA are excited to announce the successful completion of Nova Scotia’s largest utility-scale solar farms Mahone Bay and Berwick. These milestones mark a significant stride towards sustainable energy in the province.

• Mahone Bay is expected to power around 260 homes annually.

• Berwick solar farm is anticipated to power approximately 543 homes with green energy, significantly reducing reliance on non-renewable energy sources.

Both projects stand as testaments to innovation and commitment to sustainable energy. They represent a significant step towards a greener future for Nova Scotia and reinforce the collective effort to combat climate change.

These initiatives exemplify AREA’s and GOLDBECK SOLAR’s comprehensive approach to managing the entire project value chain, from site selection and planning, to financing, ensuring the seamless execution of these groundbreaking solar farms.

#RenewableEnergy #SustainableEnergy #SolarPower #CleanEnergy #Innovation #area

18 Dec, 23

Ground Mounting Solar โซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ผลิตกระแสไฟฟ้าขาย หรือใช้เอง  คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!! 

“โซลาร์ฟาร์ม” หรือ “Solar Farm” คือการนําพื้นที่ว่างเปล่า เช่น ที่ดินรกร้าง หรือไร่นาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาติดตั้ง “ระบบโซลาร์เซลล์” ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้าง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก เพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือใช้เองถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่า และช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศได้อีกด้วย  

ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ดังนี้ 

 1. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้รับแสงแดดจัดตลอดทั้งปี มีรังสีดวงอาทิตย์สูงเฉลี่ย 18-20 MJ/ตร.ม./วัน เอื้อต่อการผลิตพลังงานและประสิทธิภาพระบบ 
 1. มีพื้นที่ว่างเปล่าจํานวนมากที่เหมาะกับการพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม เช่น ที่ดินรกร้าง ไร่นาทิ้งร้าง 
 1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และรับซื้อในราคาที่จูงใจ คุ้มค่าต่อการลงทุน 

พื้นที่ในการพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม 

การพัฒนาโซลาร์ฟาร์มขนาด 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 6-7 ไร่ หรือ 5000 ต.ร.ม เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์จําเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างแถวพอสมควร เพื่อไม่ให้เกิดเงาที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้า ทำให้ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถวางแผงโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ 140-160 กิโลวัตต์ หรือ 0.14 – 0.16 เมกะวัตต์ เท่านั้น 

ดังนั้น เพื่อให้ได้กําลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ซึ่งต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์รวม 1,000 กิโลวัตต์ จึงจําเป็นต้องใช้พื้นที่ประมาณ 6-7 ไร่ หรือ 5000 ต.ร.ม เพื่อให้เพียงพอกับการติดตั้ง 

ข้อดีของโซลาร์ฟาร์ม 

เมื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเชื่อมต่อจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทันที โดยมีรัฐบาลค้ําประกันราคารับซื้อไว้ที่ 2.20 บาทต่อกิโลวัตต์ตลอดอายุสัญญา 25 ปี จึงถือได้ว่าโซลาร์ฟาร์มเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจําได้อย่างมั่นคง มองเห็นผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้อย่างชัดเจน 

การขายไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์ม  

1. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

– เมื่อผลิตไฟฟ้าได้แล้ว สามารถเชื่อมต่อสายส่งเข้ากับระบบของ กฟผ. เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้โดยตรง 

– กฟผ. รับซื้อตามราคาที่รัฐบาลกําหนดไว้ ที่ 2.20 บาทต่อกิโลวัตต์ตลอดอายุสัญญา 25 ปี 

2. ขายให้ลูกค้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement – DPPA) 

– ผู้ผลิตไฟฟ้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงกับลูกค้ารายใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

– สามารถตกลงราคากันเองได้ โดยจะต่ํากว่าราคาขายปลีกไฟฟ้าทั่วไป 

Goldbeck Solar ยินดีให้คำปรึกษาด้านการติดตั้ง “โซลาร์ฟาร์ม” 

Goldbeck Solar เป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศกว่า 18 ประเทศ 

ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีชั้นนําของเยอรมนี Goldbeck Solar จึงสามารถให้คําปรึกษาการลงทุนและดําเนินการสร้าง “โซลาร์ฟาร์ม” ขนาดใหญ่ พร้อมระบบติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติจากเยอรมนี เพื่อให้ “โซลาร์ฟาร์ม” สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าทุกการลงทุน 

18 Dec, 23

“Commercials & Industrials Solar Rooftop” ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกจาก Goldbeck Solar

สถานการณ์ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนั้น  ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยเริ่มมองหาแนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ดังนั้นการติดตั้งระบบ “Solar Rooftop” หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร/โรงงาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหลายองค์กรยังคงมีความกังวลในเรื่องของคุณภาพอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาติดตั้ง อีกทั้งเรื่องของการรับประกันที่จะได้รับหลังจากการติดตั้งระบบ Solar Rooftop แต่ความกังวลเหล่านั้นจะหมดไป หากองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจจะติดตั้งระบบ Solar Rooftop นั้น เลือกจะติดกระดุมให้ดีตั้งแต่เม็ดแรก   

Goldbeck Solar ที่เป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี พร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการรับประกันคุณภาพการติดตั้งระบบ Solar Rooftop และยังมีบริการดูแลหลังการขายอย่างครอบคลุม เราใช้อุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ “Solar cell” และอินเวอร์เตอร์ที่ได้มาตรฐานจากยุโรป คุณภาพเกรด Tier 1 เท่านั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน  

คุณภาพและมาตรฐานที่ Goldbeck Solar ให้ความสําคัญ 

 1. แผงโซลาร์เซลล์ (PV Panel) 

เราเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาตรฐาน IEC และมีการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ทำได้จริงตามที่ระบุ โดยเลือกบริษัทชั้นนําจาก ยี่ห้อ Jinko, JA Solar, Longi, Canadian Solar เป็นต้น 

 1. อินเวอร์เตอร์ (String & Centralize Inverter) 

นําเข้าจากยี่ห้อชั้นนำ เบอร์ 1 จากยุโรปอย่าง SMA  และ เบอร์1 จากประเทศจีนอย่าง Sungrow ที่มีประสิทธิภาพการแปลงสูง 96-98% 

 1. ระบบเชื่อมต่อ 

ภายใต้การติดตั้ง เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเฉพาะด้านของงาน Solar rooftop เช่น ใช้สาย Solar Cable ที่ทนความร้อนสูงได้และรองรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานโลก 

 1. โครงสร้างและตู้ควบคุมระบบ  

ในส่วนของโครงสร้างอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์กับหลังคานั้นเราใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminium Alloys) ที่คงทนแข็งแรง อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดสนิม (Anodized) 

หมดปัญหากวนใจ เมื่อเลือกมืออาชีพด้าน ระบบ “Solar Rooftop” ที่มีความน่าเชื่อถือ 

 • รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก “โซลาร์เซลล์” เป็นธุรกิจหลัก 
 • มีผลงานน่าเชื่อถือและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 • มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงระดับ AAA/BBB จาก ธนาคารชาติเยอรมัน Deutsch Bank & Standard & Poor 
 • ใช้แผง Solar cell / Inverter และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก และ มาตรฐานเยอรมัน 
 • มีการรับประกันผลการผลิตไฟฟ้า และยินดีคืนเงินผลต่างถ้าระบบไม่สามารถผลิตได้ตามที่ระบุในสัญญา และดูแลหลังการขายอย่างครบวงจรตลอดอายุของระบบกว่า 25 ปี 
 • มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการสนับสนุนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐให้กับเจ้าของโครงการ 
 • เป็นบริษัทที่มีการดาเนินกิจการด้านระบบโซลาร์เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 18 ประเทศทั่วโลก กว่า 22 ปีของการให้บริการ 

ด้วยมาตรฐานระดับโลกของอุปกรณ์ และทีมงานมืออาชีพจาก Goldbeck Solar จึงสามารถมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า จะได้รับ “Solar Rooftop” ที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าการลงทุน และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน 

นอกจากนี้ Goldbeck Solar ยังให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คําปรึกษา, การออกแบบระบบ, การคัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์, การติดตั้งและเดินสายไฟ, การทดสอบระบบ ไปจนถึงการให้บริการบํารุงรักษาหลังการขาย ดูแลตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบโซลาร์เซลล์จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดอายุการใช้งาน มากกว่า 25 ปี 

สนใจติดตั้ง Solar Rooftop กับผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ Goldbeck Solar  

โทร. 090-980-5757, 081-720-3164, 093-927-3967 ได้เลยครับ 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก