02 Feb, 24

มาตรฐาน “Solar Cell” เยอรมัน จาก Goldbeck Solar  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พลังงานทดแทนจากธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “Solar Cell” กําลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่มีวันหมดและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop” ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย “แผงโซล่าเซลล์” บนหลังคาอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

มาตรฐาน “Solar Cell” และอุปกรณ์สําหรับระบบ “Solar Rooftop” 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่ผู้ที่สนใจจะลงทุนติดตั้งระบบ “Solar Rooftop” ให้กับอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานของตนเองมักให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบโซลาร์รูฟท็อป ประกอบไปด้วย 

1. “แผงโซล่าเซลล์” (Solar Cell) 

“แผงโซล่าเซลล์” คือ หัวใจหลักของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีหน้าที่รับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง โดยแผงโซลาร์เซลล์ 1 แผงจะมีกําลังการผลิตประมาณ 400-600 วัตต์ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพของระบบโซลาร์รูฟท็อปโดยรวม 

2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter)   

อินเวอร์เตอร์ มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจาก “แผงโซล่าเซลล์” ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือขายคืนให้กับการไฟฟ้า ดังนั้นประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์จึงมีผลต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถส่งออกมาได้ โดยอินเวอร์เตอร์คุณภาพดีจะมีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้า 96-98% 

3. อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าอื่นๆ   

นอกจากอุปกรณ์หลักข้างต้นแล้ว อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สายเคเบิลสําหรับเชื่อมต่อ “แผงโซล่าเซลล์” เข้ากับอินเวอร์เตอร์ ตลอดจนจุดต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะหากอุปกรณ์เหล่านี้มีคุณภาพต่ําก็อาจทําให้เกิดจุดร้อน หรือความสูญเสียทางไฟฟ้าได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพรวมของระบบ 

Goldbeck Solar: มาตรฐานโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์จากเยอรมัน  

Goldbeck Solar บริษัทชั้นนําด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมนี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในเยอรมันเองและต่างประเทศกว่า 18 ประเทศทั่วโลก   

ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลก ทําให้ Goldbeck Solar เลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์คุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป เพื่อประกอบเป็นระบบโซลาร์รูฟท็อปที่มอบให้กับโครงการต่างๆ ของลูกค้า ได้แก่ 

1. “แผงโซล่าเซลล์คุณภาพยอดเยี่ยมจากยี่ห้อชั้นนําของโลก   

เราเลือกใช้เฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากยี่ห้อชั้นนําระดับโลก เช่น Jinko Solar, JA Solar, Longi, Canadian Solar เป็นต้น ซึ่งเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุด  

2. อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อชั้นนําจากยุโรป 

อินเวอร์เตอร์ ถือเป็นหัวใจสําคัญอีกชิ้นหนึ่งของระบบโซลาร์รูฟท็อป ที่ Goldbeck Solar เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ระดับพรีเมี่ยมจากยี่ห้อชั้นนําของยุโรปอย่าง  SMA, Sungrow, Huawei ซึ่งมีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าสูงถึง 96-98% ช่วยให้ได้กระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ออกมาได้มากที่สุด 

ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบอื่นๆ เช่น สายเคเบิ้ล ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบจ่ายไฟ รวมถึงจุดต่อสายไฟฟ้า เราก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานยุโรปจากแบรนด์ชั้นนําต่างๆ เช่น JJLap, RRack, Staubi Multicontact, Weidmuller เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ   

3. มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานสากล   

นอกเหนือจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นนําของยุโรปแล้ว Goldbeck Solar ยังคํานึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้ง “Solar Rooftop” ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ว่าด้วยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มาตรฐานความป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานอาคาร   

4. บริการหลังการขายครบวงจรจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ   

นอกจากมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์และการติดตั้งแล้ว Goldbeck Solar ยังคงให้ความสําคัญกับการให้บริการดูแลหลังการติดตั้ง (After-sales service) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คําปรึกษาและบริการตรวจเช็ค ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน   

จะเห็นได้ว่า Goldbeck Solar เราให้ความสําคัญกับทุกมาตรฐาน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง ความปลอดภัย และบริการหลังการขาย โดยผ่านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพต่างๆมากมาย ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับระบบโซลาร์เซลล์และการบริการที่ดีที่สุด คุ้มค่าการลงทุนอย่างแน่นอน 

02 Feb, 24

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับระบบ “Solar Cell”

ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี “แผงโซล่าเซลล์” หรือ ระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้ง “โซล้าเซลล์” เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากการเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่อาคารหรือขายกลับเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าแล้ว การเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

อุปกรณ์เสริมที่สําคัญสําหรับระบบ “Solar Cell” 

1. ระบบสํารองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน   

ระบบสํารองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน (Backup system) เป็นอุปกรณ์ที่คอยสํารองจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารหรือโรงงาน ในกรณีที่ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ หรือไฟตก เป็นต้น ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสามารถทํางานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  

สําหรับระบบ “โซลาร์เซลล์” นั้น การต่อเชื่อมกับระบบสํารองไฟฉุกเฉินจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร กล่าวคือ เมื่อระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  เกิดปัญหาไม่สามารถจ่ายไฟได้ เช่น พายุฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ทําให้แผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ ระบบสํารองไฟฉุกเฉินก็จะเปิดทํางานทันที เพื่อจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับภายในอาคาร 

2. ระบบวัดและแสดงผล   

นอกเหนือจากการต่อเชื่อมกับระบบสํารองไฟฉุกเฉินแล้ว การติดตั้งอุปกรณ์วัดและแสดงผลการทํางานของระบบ “โซลาร์เซลล์”  เพื่อแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ หรือสถานะการทํางานของระบบก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ทั้งยังช่วยให้สามารถตรวจเช็คและเฝ้าระวังปัญหาผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้อย่างทันท่วงที 

ดังนั้น นอกเหนือจากการต่อเชื่อมอุปกรณ์สําคัญ คือ ระบบสํารองไฟฟ้าฉุกเฉินแล้ว การติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้า, แผงแสดงผลข้อมูลการทํางาน และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบํารุงรักษาระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

3. ระบบควบคุมและเฝ้าระวังแบบ IoT 

เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things นั้น ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตรวจเฝ้าระบบ และบํารุงรักษา  

สําหรับระบบโซลาร์รูฟท็อป “Solar Rooftop”  การติดตั้ง IoT Controllers หรืออุปกรณ์ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต จะทําให้สามารถเข้าถึงและควบคุมการทํางานของระบบผ่านระบบ Cloud เพื่อติดตามตรวจสอบสถานะการทํางาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้า รวมถึงสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับระบบได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังช่วยให้การบํารุงรักษาและแก้ไขระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโซลาร์เซลล์ “Solar Cell” นั้นมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อเชื่อมกับระบบสํารองไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงในการใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูล เพื่อเฝ้าสังเกตุประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการนํา IoT Controllers มาใช้ในการควบคุมและตรวจเช็คระบบผ่านระบบ Cloud  

ด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบควบคุมที่ทันสมัย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ “โซล้าเซลล์” ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

11 Mar, 23

SolarRooftop คือทางออก ค่าไฟขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ กระทบเพราะผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง

Nisi quis eleifend quam adipiscing at vitae proin sagittis. Vulputate eu scel erisque felis imper diet. Vitae justo eget magna fermentum iaculis non diam phasellus. Et leo duis diam quam nulla. Diam donec adipi scing tristique risus nec feugiat consequat fermentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis natoque. Tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean. Sit amet nulla facilisi morbi.

Nisl vel pretium lectus quam. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor nunc. Nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis scelerisque purus.

“After being forced to move twice within five years, our customers had a hard time finding us and our sales plummete he Trydus”Amanda PryorManager

Saticfied people’s say about our services

Aliquam erat volutpat. Integer malesuada turpis id fringilla suscipit. Maecenas ultrices, orci vitae convallis mattis, quam nulla vehicula felis, eu cursus sem tellus eget elit. Proin lacinia gravida elitThe point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using making it look like readable English. Many desktop publishing packages.

 • Detachable battery, take home and charge in 3 hours heir self-interest.
 • Enjoy a hassle-free ride by charging just for 3 hours.
 • Preparing for your success we provide truly Develop and Propose.

Aliquam erat volutpat. Integer malesuada turpis id fringilla suscipit. Maecenas ultrices, orci vitae convallis mattis, quam nulla vehicula felis, eu cursus sem tellus eget elit. Proin lacinia gravida elitThe point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters. as opposed to using making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover.

04 Mar, 23

GOLDBECK SOLAR ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งในนโยบายการจัดการพลังงานสะอาด และการก้าวสู่ Net Zero ของ PASAYA

Nisi quis eleifend quam adipiscing at vitae proin sagittis. Vulputate eu scel erisque felis imper diet. Vitae justo eget magna fermentum iaculis non diam phasellus. Et leo duis diam quam nulla. Diam donec adipi scing tristique risus nec feugiat consequat fermentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis natoque. Tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean. Sit amet nulla facilisi morbi.

Nisl vel pretium lectus quam. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor nunc. Nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis scelerisque purus.

“After being forced to move twice within five years, our customers had a hard time finding us and our sales plummete he Trydus”Amanda PryorManager

Saticfied people’s say about our services

Aliquam erat volutpat. Integer malesuada turpis id fringilla suscipit. Maecenas ultrices, orci vitae convallis mattis, quam nulla vehicula felis, eu cursus sem tellus eget elit. Proin lacinia gravida elitThe point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using making it look like readable English. Many desktop publishing packages.

 • Detachable battery, take home and charge in 3 hours heir self-interest.
 • Enjoy a hassle-free ride by charging just for 3 hours.
 • Preparing for your success we provide truly Develop and Propose.

Aliquam erat volutpat. Integer malesuada turpis id fringilla suscipit. Maecenas ultrices, orci vitae convallis mattis, quam nulla vehicula felis, eu cursus sem tellus eget elit. Proin lacinia gravida elitThe point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters. as opposed to using making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover.

03 Mar, 23

ระบบโซลาร์บนหลังคาที่โรงงานอุตสาหกรรมแนว หน้าเลือกใช้คือ GOLDBECK SOLAR

Nisi quis eleifend quam adipiscing at vitae proin sagittis. Vulputate eu scel erisque felis imper diet. Vitae justo eget magna fermentum iaculis non diam phasellus. Et leo duis diam quam nulla. Diam donec adipi scing tristique risus nec feugiat consequat fermentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis natoque. Tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean. Sit amet nulla facilisi morbi.

Nisl vel pretium lectus quam. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor nunc. Nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis scelerisque purus.

“After being forced to move twice within five years, our customers had a hard time finding us and our sales plummete he Trydus”Amanda PryorManager

Saticfied people’s say about our services

Aliquam erat volutpat. Integer malesuada turpis id fringilla suscipit. Maecenas ultrices, orci vitae convallis mattis, quam nulla vehicula felis, eu cursus sem tellus eget elit. Proin lacinia gravida elitThe point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using making it look like readable English. Many desktop publishing packages.

 • Detachable battery, take home and charge in 3 hours heir self-interest.
 • Enjoy a hassle-free ride by charging just for 3 hours.
 • Preparing for your success we provide truly Develop and Propose.

Aliquam erat volutpat. Integer malesuada turpis id fringilla suscipit. Maecenas ultrices, orci vitae convallis mattis, quam nulla vehicula felis, eu cursus sem tellus eget elit. Proin lacinia gravida elitThe point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters. as opposed to using making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก